Privacy verklaring

Stoffenshop  respecteert en beschermt uw privacy. Onze website is zo gestructureerd  dat u in de meeste gevallen Stoffenshop kunt bezoeken op internet zonder  uzelf te identificeren of persoonlijke informatie te verstrekken.

Mocht u ons toch persoonlijke informatie verstrekken (waarmee u kunt  worden geïdentificeerd), dan garanderen wij dat deze informatie alleen  zal worden gebruikt voor het onderhouden van de relatie die u hebt met Stoffenshop.

Stoffenshop verstrekt deze privacy verklaring om u in kennis te  stellen van het beleid en gebruik met betrekking tot privacy, en van de  keuzes die u kunt maken met betrekking tot het door Stoffenshop inwinnen  en gebruiken van persoonlijke informatie. Deze kennisgeving is  beschikbaar op onze homepage en via de webpagina´s van Stoffenshop.

Op de website van Stoffenshop kunt u producten bestellen en aanvragen  doen. Het type informatie dat we op deze pagina´s inwinnen is naam,  verrekeningsinformatie en transactieinformatie.

Stoffenshop gebruikt de informatie die u verstrekt om uw behoeften  beter te begrijpen en om u betere diensten te kunnen aanbieden. De door u  verstrekte informatie gebruiken wij met name om u te helpen bij het  voltooien van transacties, om het contact met u optimaal te laten  verlopen, om u op de hoogte te houden van aanbiedingen, en om onze  websites af te stemmen op uw behoeften.

Af en toe zullen we mogelijk contact met u opnemen om u informatie te  verschaffen over producten die mogelijk op uw wensen aansluiten. Als u  geen informatie wenst te ontvangen, zult u dit in ieder geval te allen  tijde kunnen aangeven. Wij houden ons ook aan wettelijke bepalingen en  zullen u, waar dit van toepassing is, bijvoorbeeld eerst om toestemming  vragen alvorens contact met u op te nemen.

Stoffenshop zal persoonlijke informatie niet aan derden verkopen of  verhuren. Tenzij we uw toestemming hebben of dit wettelijk vereist is,  zullen we de persoonlijke gegevens die u online verstrekt alleen delen  met zakenpartners die in naam van Stoffenshop handelen voor de hierboven  beschreven doeleinden.